K K K S TA

Ein Karem Inn

  • 9 Hamaayan St, Ein Karem, Jerusalem
  • Photo: Ein Karem Inn

Plan your event at Ein Karem Inn