K K 1 K S TA

Ein Karem Inn

  • 9 Hamaayan St, Ein Karem, Jerusalem
  • Photo: Ein Karem InnPhoto: Ein Karem Inn
    • Price $$$$
      • Sun-Sat 09:30-00:00