K K 1 K S TA

Hasabichiya

  • 9 Shamai St, Jerusalem
    • Price $$$$