K K 1 K S TA

Kampai Street Wok

  • 31 Emek Refaim St, Jerusalem
  • Photo: Kampai Street WokPhoto: Kampai Street Wok

Plan your event at Kampai Street Wok