K K 1 K S TA

Арсенальная горка

  • Гиват Ха-Тахмошет, Иерусалим
  • Фото: Арсенальная горкаФото: Арсенальная горка