K K 1 K S TA

Мороженое Кацефет

  • Ул. Бен Иегуда, 2, Иерусалим
    • Цена $$$$