K K 1 K S TA

מירוץ ויריד GFNY בירושלים 2021יום ו' | 1 באוקטובר

בשל המצב הקיים לא קיימת אפשרות לקיים את מירוץ GFNY ירושלים ב-3 באפריל, 2020. עיריית ירושלים וצוות GFNY ירושלים עובדים מזה שבועות כדי להימנע מביטול האירוע וכתוצאה מכך המירוץ נדחה לאחר סיום המשבר. ברגע שיהיה תאריך סופי תצא הודעה מסודרת בערוצי התקשורת השונים. 

בריאות שלמה לכולם! נעדכן אתכם בחדשות ומחכים לראות אתכם עוד מספר חודשים. 

 • יצחק קריב, ירושלים
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).

  תאריכים וזמנים

  1-31 באוקטובר 2021

  הוסף ללוח שנה

  • יום ו' | 1 באוקטובר | 00:00 - 00:00

   2021-10-01 00:002021-10-01 00:00Asia/Jerusalemמירוץ ויריד GFNY בירושלים 2021מירוץ ה-GFNY הוא אתגר רכיבת אופניים שמאפשר לכם להשתתף בשני מסלולי רכיבה מאתגרים שונים וליהנות מיריד אקספו ענק לכל המשפחה.יצחק קריב, ירושלים

  הרשמה

  תאריכים וזמנים

  1-31 באוקטובר 2021

  הוסף ללוח שנה

  • יום ו' | 1 באוקטובר | 00:00 - 00:00

   2021-10-01 00:002021-10-01 00:00Asia/Jerusalemמירוץ ויריד GFNY בירושלים 2021מירוץ ה-GFNY הוא אתגר רכיבת אופניים שמאפשר לכם להשתתף בשני מסלולי רכיבה מאתגרים שונים וליהנות מיריד אקספו ענק לכל המשפחה.יצחק קריב, ירושלים
  הרשמה