K K 1 K S TA

מירוץ ויריד GFNY בירושלים 2022

רוכבי מירוץ גראן פונדו ירושלים יקרים,
מירוץ גראן פונדו ירושלים נדחה שוב למועד חדש בהמשך השנה. המירוץ לא יקרה ב 13 במאי הקרוב.
הפקה של מירוץ גראן פונדו בעיר ירושלים דורשת אבטחה כבדה, ולמעלה מ 500 שוטרים לסגור את רחובות העיר מתנועת כלי רכב.
תמיכתה הכלכלית של העירייה הינה קריטית להפקה של מירוץ אופני כביש ברמה שכזו. תשלום הרישום שלכם הוא חשוב אך מהווה
נטבח חלקי בלבד בכלל עלות ההפקה.
הרשויות יכולות להצדיק סגירה של העיר ותמיכה כלכלית רק בתנאי שישתתפו במירוץ תיירים מחו"ל לטובת המירוץ. בשל מגפת הקורונה מספר הרשומים למירוץ המגיעים מחו"ל פשוט אינו מספיק ו\או מהווה הצדקה לקיום המירוץ בחודש מאי הקרוב.
אנחנו עובדים ביחד עם עיריית ירושלים לגבש תאריך חדש למירוץ בהמשך השנה מתוך ציפייה שהתיירות הנכנסת תעלה באופן משמעותי. נעדכן אתכם על כך בהקדם האפשרי.
בדיוק כמוכם אנחנו מאוכזבים מאוד לאור החדשות יחד עם זאת אנחנו מקווים להבנתכם. אנחנו מחכים בקוצר רוח לחגוג איתכם שוב את מירוץ גראן פונדו ירושלים.
שלכם, צוות גראן פונדו ירושלים
 • יצחק קריב, ירושלים
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
 • מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).
מירוץ האופניים GFNY בירושלים (צילום: Endurance Cycling LLC inc).

  תאריכים וזמנים

  הרשמה

  תאריכים וזמנים

  הרשמה